Sitenin solunda giydirme reklamı denemesidir
Sitenin sağında bir giydirme reklam
Ekonomi Haber Girişi: 15.06.2021 - 20:38, Güncelleme: 15.06.2021 - 20:38

Yeniden yapılandırma başvurusu 31 Ağustos’a kadar

 

Yeniden yapılandırma başvurusu 31 Ağustos’a kadar

Kamu kurumlarına borçlu olan ve yeniden yapılandırma olanağından yararlanmak isteyenler, 31 Ağustos gün sonuna kadar ilgili idareye başvuruda bulunmalı.
Bazı kamu kurumlarına olan borçların yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeden yararlanmak isteyenlerin, 31 Ağustos 2021 tarihi gün sonuna kadar ilgili idareye başvurmaları gerekiyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmişti. Tebliğle, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun uyarınca, Bakanlığa bağlı tahsil dairelerince takip edilen amme alacakları, il özel idareleri ve belediyeler ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına (YİKOB) ait alacakların yapılandırılması, matrah ve vergi artırımı, işletme kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin hükümlerinin uygulamasına dair usul ve esaslar belirlendi. 30 NİSAN 2021'DEN ÖNCEKİ DÖNEMLERE AİT BORÇLAR ÖDENECEK Buna göre, kanun kapsamında 30 Nisan 2021'den (bu tarih dahil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde ise bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları yer alıyor. Düzenlemeden yararlanmak isteyen borçluların 31 Ağustos 2021 tarihi gün sonuna kadar ilgili idareye başvuru yapmaları şartı bulunuyor.     BAŞVURULAR BORÇLU OLUNAN DAİREYE DİLEKÇE VERİLEREK YAPILACAK Bakanlığa, il özel idarelerine, belediyelere, büyükşehir belediyelerine, YİKOB'lara, büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerine bağlı tahsil dairelerine olan borçlarını ödemek isteyenlerin, borçlu bulundukları tahsil dairelerine yazılı başvurmaları gerekiyor. DOĞRUDAN, POSTAYLA YA DA İNTERNETTEN BAŞVURU İMKANI VAR Bakanlığa bağlı vergi dairelerine olan borçlar için Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet adresi (www.gib.gov.tr) ya da e-Devlet (www.turkive.gov.tr) üzerinden başvuru yapılabileceği gibi bağlı bulunulan vergi dairesine doğrudan veya posta yoluyla ya da diğer vergi daireleri aracılığıyla başvurulabilecek. HER BORÇ İÇİN FARKLI BAŞVURU GEREKİYOR Borçluların birden fazla vergi dairesine olan borçları için kanundan yararlanma talebinde bulunmaları halinde, her bir vergi dairesi için ayrı ayrı başvurmaları gerekiyor. SORUMLULUĞU BULUNAN İKİNCİ KİŞİLER DE BAŞVURACAK Mirasçılar, kefiller, şirket ortakları ve kanuni temsilciler gibi amme borçlusu sayılan kişiler sorumlu oldukları tutarlar dikkate alınarak ilgili vergi dairesine yazılı başvurarak kanun hükümlerinden yararlanabilecek. TOPLAM BORÇ YA DA TALEP EDİLEN DÖNEM İÇİN BAŞVURULACAK Borçlular, toplam borçları ya da talep ettikleri dönem ve türler açısından da düzenlemeden yararlanabilecek. Ancak motorlu taşıtlar vergisi mükelleflerinin, her bir taşıt itibarıyla hesaplanacak toplam borç tutarı için başvuruda bulunmaları gerekiyor. AÇILAN DAVALARDAN VAZGEÇİLECEK Borçluların, takip ve tahsilat işlemlerinden dolayı açtıkları davalardan da vazgeçmeleri şartı bulunuyor. GECİKME ZAMMI YERİNE Yİ-ÜFE AYLIK DEĞİŞİM ORANLARI KULLANILACAK Alacak asılları üzerinden hesaplanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer'i amme alacakları yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları kullanılarak hesaplanacak Yİ-ÜFE tutarı alacak asılları ile birlikte ödenecek. 18 TAKSİTLE ÖDEME İMKANI Yapılandırılan borçların ilk taksit ödeme süresi içinde tamamen ya da 2’şer aylık dönemler halinde azami 18 eşit taksitte ödenmesi imkanı bulunuyor. İLK TAKSİT ÖDEMESİ 30 EYLÜL 2021’DE İlk taksit ödeme süresi de 30 Eylül 2021 tarihi mesai saati bitiminde sona erecek. Azami taksit süresi 18 eşit taksit olarak belirlenmiş olmakla birlikte 6, 9 ve 12 eşit taksitte ödeme seçenekleri de bulunuyor. Taksitli ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde katsayı uygulanacak. PEŞİN ÖDEMEDE GECİKME FAİZİNİN YÜZDE 90'ININ TAHSİLİNDEN VAZGEÇİLECEK Yapılandırılan tutarların tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde peşin olarak ödenmesi halinde, bu tutarlara katsayı uygulanmayacak. Fer'i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranlan esas alınarak hesaplanacak tutarların yüzde 90'ı ile Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar ile birlikte hesaplanan gecikme faizinin yüzde 90'ının tahsilinden vazgeçilecek. İDARİ PARA CEZALARINDA İSE YÜZDE 25 İNDİRİM VAR İdari para cezalarında ise yüzde 25 indirim yapılacak. ​​​​​​​Yapılandırma sonucu ödenecek alacağın sadece fer'i alacaktan ibaret olması halinde, fer'i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranlan esas alınarak hesaplanacak tutardan yüzde 50 indirim yapılacak. KREDİ KARTI İLE ÖDEME YAPILABİLECEK Kanun kapsamında yapılandırılan alacak tutarının kredi kartı kullanılmak suretiyle de ödemesi yapılabilecek. Ancak bunun için aracılık yapan bankalarla anlaşma yapılması gerekecek. MATRAH VE VERGİ ARTIRIM İMKANI Yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi vermek mecburiyetinde olan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri ile katma değer vergisi mükellefleri 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 takvim yılları için matrah ve vergi artırımından yararlanabilecek. Buna göre artırılan vergiler 30 Eylül 2021'e kadar (bu tarih dahil) tamamen ödenebilecek. Bu vergilerin ilk taksiti Eylül 2021'den başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde 6 eşit taksitte ödenmesi imkanı da bulunuyor. MATRAH VEYA VERGİ ARTIRIMI PEŞİN OLARAK ÖDENMESİ HALİNDE, BU VERGİLERDEN YÜZDE 10 İNDİRİM YAPILACAK Matrah veya vergi artırımı sonucunda tahakkuk eden vergilerin tamamının ilk taksit ödeme süresi içerisinde peşin olarak ödenmesi halinde, bu vergilerden yüzde 10 indirim yapılacak ve bu vergilere katsayı uygulanmayacak.
Kamu kurumlarına borçlu olan ve yeniden yapılandırma olanağından yararlanmak isteyenler, 31 Ağustos gün sonuna kadar ilgili idareye başvuruda bulunmalı.

Bazı kamu kurumlarına olan borçların yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeden yararlanmak isteyenlerin, 31 Ağustos 2021 tarihi gün sonuna kadar ilgili idareye başvurmaları gerekiyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmişti.

Tebliğle, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun uyarınca, Bakanlığa bağlı tahsil dairelerince takip edilen amme alacakları, il özel idareleri ve belediyeler ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına (YİKOB) ait alacakların yapılandırılması, matrah ve vergi artırımı, işletme kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin hükümlerinin uygulamasına dair usul ve esaslar belirlendi.

30 NİSAN 2021'DEN ÖNCEKİ DÖNEMLERE AİT BORÇLAR ÖDENECEK

Buna göre, kanun kapsamında 30 Nisan 2021'den (bu tarih dahil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde ise bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları yer alıyor. Düzenlemeden yararlanmak isteyen borçluların 31 Ağustos 2021 tarihi gün sonuna kadar ilgili idareye başvuru yapmaları şartı bulunuyor.

 

 

BAŞVURULAR BORÇLU OLUNAN DAİREYE DİLEKÇE VERİLEREK YAPILACAK

Bakanlığa, il özel idarelerine, belediyelere, büyükşehir belediyelerine, YİKOB'lara, büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerine bağlı tahsil dairelerine olan borçlarını ödemek isteyenlerin, borçlu bulundukları tahsil dairelerine yazılı başvurmaları gerekiyor.

DOĞRUDAN, POSTAYLA YA DA İNTERNETTEN BAŞVURU İMKANI VAR

Bakanlığa bağlı vergi dairelerine olan borçlar için Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet adresi (www.gib.gov.tr) ya da e-Devlet (www.turkive.gov.tr) üzerinden başvuru yapılabileceği gibi bağlı bulunulan vergi dairesine doğrudan veya posta yoluyla ya da diğer vergi daireleri aracılığıyla başvurulabilecek.

HER BORÇ İÇİN FARKLI BAŞVURU GEREKİYOR

Borçluların birden fazla vergi dairesine olan borçları için kanundan yararlanma talebinde bulunmaları halinde, her bir vergi dairesi için ayrı ayrı başvurmaları gerekiyor.

SORUMLULUĞU BULUNAN İKİNCİ KİŞİLER DE BAŞVURACAK

Mirasçılar, kefiller, şirket ortakları ve kanuni temsilciler gibi amme borçlusu sayılan kişiler sorumlu oldukları tutarlar dikkate alınarak ilgili vergi dairesine yazılı başvurarak kanun hükümlerinden yararlanabilecek.

TOPLAM BORÇ YA DA TALEP EDİLEN DÖNEM İÇİN BAŞVURULACAK

Borçlular, toplam borçları ya da talep ettikleri dönem ve türler açısından da düzenlemeden yararlanabilecek. Ancak motorlu taşıtlar vergisi mükelleflerinin, her bir taşıt itibarıyla hesaplanacak toplam borç tutarı için başvuruda bulunmaları gerekiyor.

AÇILAN DAVALARDAN VAZGEÇİLECEK

Borçluların, takip ve tahsilat işlemlerinden dolayı açtıkları davalardan da vazgeçmeleri şartı bulunuyor.

GECİKME ZAMMI YERİNE Yİ-ÜFE AYLIK DEĞİŞİM ORANLARI KULLANILACAK

Alacak asılları üzerinden hesaplanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer'i amme alacakları yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları kullanılarak hesaplanacak Yİ-ÜFE tutarı alacak asılları ile birlikte ödenecek.

18 TAKSİTLE ÖDEME İMKANI

Yapılandırılan borçların ilk taksit ödeme süresi içinde tamamen ya da 2’şer aylık dönemler halinde azami 18 eşit taksitte ödenmesi imkanı bulunuyor.

İLK TAKSİT ÖDEMESİ 30 EYLÜL 2021’DE

İlk taksit ödeme süresi de 30 Eylül 2021 tarihi mesai saati bitiminde sona erecek. Azami taksit süresi 18 eşit taksit olarak belirlenmiş olmakla birlikte 6, 9 ve 12 eşit taksitte ödeme seçenekleri de bulunuyor. Taksitli ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde katsayı uygulanacak.

PEŞİN ÖDEMEDE GECİKME FAİZİNİN YÜZDE 90'ININ TAHSİLİNDEN VAZGEÇİLECEK

Yapılandırılan tutarların tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde peşin olarak ödenmesi halinde, bu tutarlara katsayı uygulanmayacak. Fer'i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranlan esas alınarak hesaplanacak tutarların yüzde 90'ı ile Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar ile birlikte hesaplanan gecikme faizinin yüzde 90'ının tahsilinden vazgeçilecek.

İDARİ PARA CEZALARINDA İSE YÜZDE 25 İNDİRİM VAR

İdari para cezalarında ise yüzde 25 indirim yapılacak. ​​​​​​​Yapılandırma sonucu ödenecek alacağın sadece fer'i alacaktan ibaret olması halinde, fer'i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranlan esas alınarak hesaplanacak tutardan yüzde 50 indirim yapılacak.

KREDİ KARTI İLE ÖDEME YAPILABİLECEK

Kanun kapsamında yapılandırılan alacak tutarının kredi kartı kullanılmak suretiyle de ödemesi yapılabilecek. Ancak bunun için aracılık yapan bankalarla anlaşma yapılması gerekecek.

MATRAH VE VERGİ ARTIRIM İMKANI

Yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi vermek mecburiyetinde olan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri ile katma değer vergisi mükellefleri 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 takvim yılları için matrah ve vergi artırımından yararlanabilecek.

Buna göre artırılan vergiler 30 Eylül 2021'e kadar (bu tarih dahil) tamamen ödenebilecek. Bu vergilerin ilk taksiti Eylül 2021'den başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde 6 eşit taksitte ödenmesi imkanı da bulunuyor.

MATRAH VEYA VERGİ ARTIRIMI PEŞİN OLARAK ÖDENMESİ HALİNDE, BU VERGİLERDEN YÜZDE 10 İNDİRİM YAPILACAK

Matrah veya vergi artırımı sonucunda tahakkuk eden vergilerin tamamının ilk taksit ödeme süresi içerisinde peşin olarak ödenmesi halinde, bu vergilerden yüzde 10 indirim yapılacak ve bu vergilere katsayı uygulanmayacak.

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve mobilbursa.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.